TOVALGAN CODEIN VIÊN NÉN

100.000

Tovalgan Codein viên nén là thuốc giảm đau sử dụng qua đường uống giúp phát huy hiệu quả sau thời gian ngắn.